Nieuw cao voor de verpleging en thuiszorg nog niet genoeg

Alle vakbonden zijn in juni 2023 akkoord gegaan met de nieuwe cao voor zorgmedewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt). Hieronder valt een inkomensverbetering van in totaal 15% voor zorgmedewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). ActiZ vindt echter de nieuwe loonsverhoging niet genoeg om de loonkloof te overbruggen.

Het extra loon dat zorgmedewerkers in de VVT krijgen is als volgt opgebouwd: per 1 oktober 2023 komt er 5 procent loonsverhoging bij, met een bodem van 125 euro. Per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 vindt een loonsverhoging plaats van 2,5 procent met een bodem van 75 euro. Dit is naast de 3 procent salarisverhoging van afgelopen maart, wat nog vanuit de vorige cao-onderhandelingen was doorgevoerd.

ActiZ vindt de verhogingen niet genoeg. “Het helpt om prijsstijgingen door de inflatie op te vangen, maar het is onvoldoende om de loonkloof te dichten. Die is nog steeds fors: zorgmedewerkers verdienen gemiddeld 7,5% minder dan mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. Die loonkloof kunnen werkgevers niet uit eigen portemonnee betalen: daarvoor moeten financiers van de zorg over de brug komen met extra middelen. Werkgevers blijven daarop aandringen, ook bij de aankomende verkiezingen.”
De huidige cao zal tot het einde van 2024 lopen. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding en de onregelmatigheidstoeslag (ORT-toeslag). Deze worden komende periode verder uitgewerkt.
Bron: Actiz.nl