Nederlanders langer maar vooral zwaarder

Sinds 1981 zijn Nederlanders iets langer geworden. Mannen van 20 jaar of ouder waren in 2018 gemiddeld 1,81 meter. Dat is 3,8 centimeter meer dan in 1981. Vrouwen zijn nu gemiddeld 1,67 meter. Hun lengte is toegenomen met 1,5 centimeter. Mannen waren in 2018 gemiddeld 14 centimeter langer dan vrouwen. De lengte van de meeste mensen wijkt niet veel af van het gemiddelde. Ongeveer de helft van de Nederlandse mannen en vrouwen is niet meer dan 5 centimeter langer of korter dan gemiddeld. De gemiddelde lengte verschilt per provincie. Mannen en vrouwen in Limburg zijn het kortst. In de Noordelijke provincies zijn mensen iets langer dan de gemiddelde Nederlander. In Friesland en Groningen zijn mensen het langst. Zij zijn ongeveer 3 centimeter langer dan Limburgers. Mensen met een Nederlandse achtergrond zijn gemiddeld langer dan mensen met een migratieachtergrond. Ook het gewicht van Nederlanders is toegenomen. Per toegenomen centimeter lengte wegen Nederlandse mannen 2,3 kilo meer; vrouwen 4,7 kilo. De meeste mannen en vrouwen hebben een redelijk gemiddeld gewicht. Maar meer dan 100 kilo wegen is niet meer zeldzaam. Zo’n hoog gewicht komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Bron: CBS