Mondzorg kan beter

De mondzorg voor hulpbehoevende ouderen kan beter. Daarom is er sinds vorig jaar de projectgroep ‘De mond niet vergeten!’, een samenwerkingsverband van onder meer de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, de Vrije Universiteit en de Innovatiekring Dementie.

De projectgroep wil dat kwetsbare ouderen, hun zorgverleners, mantelzorgers, huisartsen en casemanagers zich meer bekommeren om de mond. Tandartsen en mondhygiënisten krijgen aanbevelingen voor het ouderenproof maken van hun praktijk, zowel praktisch als zorginhoudelijk. Via folders, instructiefilms en bijscholingen wil de projectgroep informeren over de speciale aandacht die ouderen nodig hebben bij mondzorg.

Aanleiding voor het project was het verhaal van Carolien en haar zoektocht naar goede mondzorg voor haar dementerende moeder. Benieuwd naar haar verhaal? Lees het hier.