Immunotherapie verplaatst naar thuiszorg

Patiënten met bepaalde typen longkanker kunnen sinds kort hun behandeling, die gestart is in Gelre ziekenhuizen, voortzetten in de wijklocaties van thuiszorgorganisaties Vérian en Sensire. Omdat de immunotherapie in huis of op een locatie in de wijk plaatsvindt, hoeven patiënten niet meer naar het ziekenhuis voor hun behandeling en tegelijkertijd komen dagbehandeling bedden vrij voor andere patiënten.

Maar wat houdt immunotherapie precies in? Deze behandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat om de paar weken in het ziekenhuis gegeven wordt gedurende één of twee jaar. Er is kans op acute bijwerkingen tijdens de toediening. Dat is ook de reden dat patiënten de eerste drie maanden de behandelingen altijd in het ziekenhuis op de dagbehandeling Oncologie krijgen. Na deze drie maanden wordt met een CT scan gekeken of de immunotherapie aanslaat. Is dit het geval, dan krijgt de patiënt vanaf de volgende kuur de immunotherapie op de wijklocatie van Vérian in de regio Apeldoorn of Sensire in de regio Zutphen.

De gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen van de thuiszorg zijn opgeleid door de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen om het immunotherapie infuus toe te dienen. De bereiding van deze middelen vindt plaats vanuit de ziekenhuisapotheek van Gelre ziekenhuizen en wordt met een geconditioneerd transport naar de wijklocatie gebracht. Treden er alsnog acute bijwerkingen op, dan weet de gespecialiseerde oncologieverpleegkundige van de thuiszorg wat te doen en zij kan zo nodig snel contact opnemen met het ziekenhuis. Dat geeft Gelre ziekenhuizen aan. Sensire, Vérian en Gelre ziekenhuizen willen de komende jaren meer behandelingen naar huis of dichtbij huis in wijklocaties verplaatsen.

Bron: gelreziekenhuizen.nl