Hylickmaecker

Sinterklaas toen & nu: dat Sint-Nicolaas beschermheilige was van de zeevaarders en van de stad Amsterdam is redelijk bekend. Wist je al dat hij ook beschermheilige was van diegenen die verlangen naar een geliefde?

Sint-Nicolaas moest deze geliefde vinden, vandaar dat hij hylickmaecker werd genoemd, een soort huwelijksmakelaar.

Van Benthem, de kenner van het Sint-Nicolaaslied, heeft oude liederen teruggevonden waarin de extra rol van Sint-Nicolaas duidelijk is. Hoewel de teksten van de liederen vrij komisch zijn, is de ondertoon ernstig: de zoektocht naar een minnaar of minnares om later mee te trouwen. De gebeden van ‘Meysjes’ aan Sint-Nicolaas zijn behoorlijk direct. Zo zongen jonge vrouwen in de achttiende eeuw:

“Gunt mij toch een zulke man,
Die zich heel wat kan regeeren,
En zijn vrouwtje weet te eeren
En in ’t bed onthalen kan.”

En in een ander gezongen gebed aan de Sint…

“Ik weet hier Meysjes in de Stad,
Die gaven zo men zegt,
Op Zinter-Klaas haar waardste schad,
Haar Maagdom aan een Knegt.”

Sint-Nicolaasliederen

Meer weten over Sint-Nicolaasliederen door de eeuwen heen? Muziekwetenschapper en docent aan het Conservatorium in Amsterdam  heeft een heel boek over de geschiedenis van Sint-Nicolaasliederen geschreven met veel leuke anekdotes en kleurige afbeeldingen uit die tijd.