Hoe ga je om met vervuilde woningen van cliënten?

De samenwerking in de zorg voor mensen met een vervuilde woning kan beter. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van ZonMw. Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging weten niet altijd precies hoe te handelen bij het bieden van zorg aan cliënten in vervuilde woningen. Aan de ene kant zijn ze bang dat de de cliënt een infectie oploopt, dat er brandgevaar is of dat de werkomgeving voor henzelf niet veilig is. Aan de andere kant durven ze vaak niet in te grijpen. Dit komt omdat het vaak onduidelijk is hoe je het beste kunt handelen.

Als verpleegkundigen en verzorgenden in een woning komen die ernstig vervuild is, bespreken zij met de cliënt wat er nodig is voor goede zorgverlening. Zo vragen zij een cliënt die gedoucht wil worden om de doucheruimte leeg te ruimen of om te zorgen voor schone handdoeken. En als zij een wond gaan verzorgen vragen ze om een schoon werkveld. Alles om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden.

Als de cliënt niet aan deze vraag voldoet, wachten veel wijkverpleegkundigen met het betrekken van andere professionals bij het probleem. Hiervoor zijn verschillende redenen genoemd door de professionals. Vaak weten ze niet welke met welke andere professionals de cliënt ook te maken heeft. Of ze zijn bang dat inschakelen van hulp niet goed is voor de vertrouwensrelatie. Anderen geven aan dat de reden is om de privacy van de cliënt te willen beschermen.

Uit het onderzoek blijkt dat de wijkverpleging vooral ondersteuning wil door middel van een procedure met te doorlopen stappen en hulpmiddelen om in kaart te brengen hoe ernstig de vervuiling is. Daarnaast zouden ze ook advies van een deskundige willen voor meer kennis en vaardigheden rond vervuiling.

Meer informatie en bron: Nivel