Gezonder door mondzorg

De mondzorg in de meeste verpleeghuizen was tot voor kort slecht. Dat bleek uit een onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in 2014.

Een slecht onderhouden gebit zorgt voor pijn in de mond en problemen met eten. Het komt zelfs voor dat verpleeghuisbewoners overlijden aan een longontsteking veroorzaakt door slechte mondhygiëne. In een in november 2018 gepubliceerde factsheet laat IGJ zien dat de inzet van een verbeterprogramma zorgt voor betere mondzorg voor kwetsbare ouderen.

De inspectie ziet dat de mondzorg bij de bezochte instellingen nu overwegend goed is. De mondzorg is persoonsgericht; medewerkers kennen de wensen en behoeften van de cliënt en geven hem zo veel mogelijk eigen regie. De meeste van deze instellingen maken gebruik van een coördinerend zorgverlener of iemand die mondzorg als aandachtsveld heeft. Deze zorgt voor directe aansturing op de werkvloer.

De richtlijn mondzorg kijkt ook naar de multidisciplinaire samenwerking rondom mondzorg in de verpleeghuiszorg. Hierbij zijn de tandarts, mondhygiëniste of preventieassistente direct betrokken bij de mondzorg en spelen een coachende rol voor zorgverleners in het geven van mondzorg.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd