Geriater betrekken bij medische ingrepen ouderen

geriater betrekken bij medische ingrepen

Bij alle gesprekken over medische ingrepen bij 70-plussers zou een geriater aanwezig moeten zijn. Dat stelde Corinne Ellemeet van GroenLinks in een item van EenVandaag. Een geriater is een specialist voor kwetsbare ouderen. Die zou volgens Ellemeet mede moeten beoordelen of een operatie in het belang is van de patiënt. De achterliggende reden is dat oudere mensen niet altijd hetzelfde profijt hebben van een operatie als jongere patiënten, omdat ouderen bijvoorbeeld een slechts conditie of andere aandoeningen kunnen hebben. Ellemeet krijgt bijval van klinisch geriater Willems van het UMC in Amsterdam: “De ene 80-jarige is de andere niet. Sommige vitale mensen wil je alle behandelingen geven die er maar zijn. Anderen zijn zo zwak, dan doe je meer kwaad dan goed.”

Op de stelling kwamen wisselende reacties. In een kamerdebat vond Van Brenk van 50Plus dat de indruk werd gewekt dat ouderen anders behandeld gaan worden dan andere patiënten, waarbij hij bang is dat mensen het idee kunnen krijgen dat ze onder druk worden gezet. Het CDA beargumenteert dat het plan geen leeftijdsgrens moet hebben, maar zet in op betere patiëntvoorlichting.

Ellemeet stelt dat de keuze van de oudere patiënt centraal staat, maar dat die met hulp van een geriater beter geïnformeerd kan worden of een operatie zinvol is of juist negatieve risico’s heeft. Het is volgens haar niet bedoeld om de zorg goedkoper te maken.

Bron: NOS