Gemeenten betalen onvoldoende voor thuiszorg

Er zijn tarieven voor thuiszorg voorgeschreven door het ministerie van Volksgezondheid. Nu blijkt uit een overzicht dat het NRC heeft gekregen van 250 gemeenten dat vrijwel geen enkele gemeente deze tarieven betaalt voor thuiszorg. Maar een handvol betaalt een bruto-uurtarief boven de 25 euro. Hierdoor zijn thuiszorgbedrijven niet in staat zijn om verbetering aan te brengen in de lonen en arbeidsvoorwaarden van huishoudelijke hulpen.

Gemeenten betalen thuiszorg onfatsoenlijkv2Thuiszorgorganisaties en de vakbonden vrezen dat een bestuurlijke maatregel van het ministerie van VWS uit 2017, die gemeenten dwingt „een reële prijs” te betalen, te weinig effect zal hebben. Ze zijn bang dat gemeenten in nieuwe contracten hun tarieven niet voldoende zullen aanpassen.

Een regiegroep zou toezien op naleving van de AMvB, een Algemen maatregel van bestuur, en kon gemeenten dwingen opnieuw aan te besteden als te lage tarieven zijn afgesproken. Uit een briefwisseling tussen het ministerie en de brancheorganisaties in bezit van NRC blijkt dat het ministerie beoogde die regiegroep 1 september op te heffen.

 

 

Bonden en brancheorganisaties strijden nu samen om een race naar de bodem te stoppen.

Bron: NRC