Geen taboe op euthanasie

taboe euthanasie

Levensbeëindiging moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van goede palliatieve zorgt, stelt de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). Zij vrezen dat euthanasie een taboe wordt door het beleid van het kabinet.

Het kabinet trekt nu jaarlijks 8 miljoen euro uit voor verbetering van palliatieve zorg, maar betrekt het vrijwillig levenseinde daar niet bij. Volgens de NVVE wordt het daardoor steeds moeilijker voor hun leden om euthanasie bespreekbaar te maken. De NVVE bepleit bij minister De Jonge van Volksgezondheid dat euthanasie en palliatieve zorg geen tegenpolen zijn. Goede (ouderen)zorg zal de wens naar euthanasie niet laten verdwijnen. Het is daarom belangrijk dat mensen met een wens voor vrijwillig levenseinde gehoord blijven worden.

Het kabinet heeft eerder toegezegd dat ze onderzoek zou laten doen naar de omvang en omstandigheden van mensen die hun leven voltooid vinden. Daarnaast zou het kabinet zorgen voor kennisverruiming over euthanasiewetgeving onder artsen en patiënten. De NVVE wil daarover in gesprek blijven met minister De Jonge.

Bron: NVVE