Creativiteit en gezondheid

Door je creatief te uiten bevorder je de gezondheid. Met een creatieve leefstijl sta je vaak positiever tegenover klachten of ziekte. Uit meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat het maken van bijvoorbeeld kunsteffect heeft op de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Wie al op jonge leeftijd in aanraking komt met kunst en andere creatieve uitingen leert vaardigheden als experimenteren, nieuwsgierigheid, problemen inschatten en oplossen en krijgt een gezonde dosis creativiteit. Dat komt op latere leeftijd goed van pas.

In het meest recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie ‘What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review’ uit 2019 wordt een aantal voorbeelden genoemd van het positieve effect van kunstbeoefening op de gezondheid. Creatieve activiteiten en optredens verminderen angst en pijn in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, dansen bevordert de motoriek van mensen met Parkinson, luisteren van muziek heeft een positief effect op het concentratie- en leervermogen.