Compressietherapie

Weet jij wanneer je bij patiënten lokale wondbehandeling toepast, en wanneer compressietherapie geschikter is? Volgens Startwondverzorging wordt er in de praktijk niet altijd gedacht aan compressietherapie. Dat kan komen omdat zorgprofessionals niet altijd voldoende op de hoogte zijn van zwachtelen en de verschillende soorten compressiematerialen.

Compressietherapie is een waardevolle en bewezen therapie, ook al is er nog niet altijd voldoende bewijs over de hoogte van de compressiedruk en behandelduur. Dat laatste geldt voor speciale situaties, zoals bijvoorbeeld bij patiënten met een trombose of erysipelas die gezwachteld moeten worden in de acute fase van een infectie.

Wat houdt compressietherapie precies in? Met deze therapie oefen je druk uit op een ledemaat, waardoor het oedeem vermindert en de bloedafvoer richting het hart wordt bevorderd. Compressie­therapie zorgt ervoor dat het veneuze, arteriële en lymfatische systeem wordt verbeterd. Het direct druk uitoefenen met zwachtels of kousen op ledematen wordt gemeten in mmHg.
– Lichte compressie is meer dan 20 mmHg.
– Matige compressie is 20-40 mmHg en
– Sterke compressie is 40-60 mmHg.
– Zeer sterke compressie is meer dan 60 mmHg.

Compressietherapie wordt over het algemeen met (druk)verband maar ook met steunkousen of met IPC (Intermitterende Pneumatische Compressie) uitgevoerd. Met de IPC Therapie wordt druk uitgeoefend met behulp van een pomp en met luchtgevulde kamers die vocht uit een oedeemgebied kunnen verplaatsen.

De druk onder het verband kan verschillend zijn. Uiteraard is er al verschil in druk tussen een patiënt die ligt en een patiënt die actief is. Het toepassen van druk is uiteraard ook afhankelijk van de ernst van de veneuze ulcus. Bij een normale ulcus wordt over het algemeen een druk toegepast tussen 40-60 mmHg, waarbij de druk in rust niet hoger mag zijn dan 40 mmHg. Een druk van meer dan 60 mmHg moet alleen toegepast worden in geval van lymfoedeem.

Bij patiënten met bijvoorbeeld arteriële insufficiëntie, neuro­pathie of hartfalen, moet ook afgezien worden van compressie met een hoge druk, omdat het pijnlijk of zelfs gevaarlijk kan zijn. In die gevallen, kan milde of matige druk een beter effect hebben.

Bron en meer informatie: startwondverzorging.nl