Budgetten zorg uitgelekt: wat betekent dit voor de thuiszorg?

Er is er meer bekend over de politieke plannen voor zorg. Een paar weken geleden is namelijk het voorstel voor nieuwe budgetten gelekt die in het concept van het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan. Tijdens Prinsjesdag op 20 september wordt de nieuwe begroting bekendgemaakt. Het nieuwe zorgakkoord moet de kwaliteit van zorg verbeteren, geld besparen, een oplossing vinden voor de personeelstekorten, en zorg toegankelijk maken voor iedereen die dat nodig heeft.

Het is de bedoeling dat het zorgakkoord definitief klaar is met Prinsjesdag. Een conceptversie is nu al uitgelekt. Wat betekent dit voor de thuiszorg en overige zorg?

Er wordt geschoven met verschillende budgetten. Op bepaalde zorg wordt nu bezuinigd zoals de huisartsenzorg. Het concept geeft aan dat er 80 miljoen euro minder budget voor huisartsen zal zijn. In de toekomst is er wel weer ruimte voor groei. Ook voor de wijkverpleging komt er volgens het concept 600 miljoen euro minder beschikbaar. Er is wel ruimte voor groei tot 2026.

Het budget voor huisartsen en wijkzorg gaat dus omlaag. Waarom? Volgens het ministerie van VWS is het budget de afgelopen jaren niet helemaal benut, en is het zonde om dit geld te laten liggen. Daar is niet iedereen het mee eens. Zo trekken huisartsen al langere tijd aan de noodrem vanwege de hoge werkdruk. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is het geld dat niet gebruikt is wel hard nodig.

Ook verschillende politici hebben kritiek. Het kabinet wil dat mensen korter in het ziekenhuis of verpleeghuis blijven. En dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hier is wel thuiszorg voor nodig. Het budget hiervoor naar beneden bijstellen, kan juist voor problemen zorgen op dit gebied.

Voor GGZ en medisch specialisten komt er juist meer budget, maar weinig ruimte voor groei in de toekomst. Voor de GGZ is 180 miljoen toegevoegd aan het budget. De medisch specialisten kunnen volgens het concept rekenen op 200 miljoen extra.

Vaatchirurgie en complexe oncologische zorg krijgen een minimumnorm voor het aantal behandelingen in ziekenhuizen. Dat betekent dat een ziekenhuis minimaal het vastgesteld aantal behandelingen per jaar moet uitvoeren.

Ongecontracteerde zorg wordt komende jaren ontmoedigd door verschillende maatregelen. Zo wordt de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg verlaagd.

In de uitgelekte plannen spreekt met over het afschaffen van de 45-minutennorm. Deze norm zegt dat iedereen binnen 45 minuten terecht moet kunnen bij de spoedeisende hulp (SEH).

Verder staat er in het gelekte plan dat regio’s nauwer moeten gaan samenwerken. Patiënten krijgen standaard een leefstijlprogramma aangeboden van hun zorgverlener vanaf 2025.

De documenten die gelekt zijn, blijven een conceptversie. De komende weken gaan alle partijen met elkaar in gesprek over de conceptversie.

Op deze derde dinsdag van september wordt de nominale premie van de overheid bekend gemaakt voor de nieuwe zorgpremie 2023. De nominale premie is het bedrag dat verzekeraars volgens het VWS minimaal moeten hanteren om alle zorgkosten voldoende te dekken. Een week na Prinsjesdag maakt DSW meestal als eerste zorgverzekeraar hun premie voor het nieuwe jaar bekend. Verzekeraars hebben tot en met 12 november om hun nieuwe zorgpremies bekend te maken. Vanaf 13 november is het mogelijk om zorgverzekeringen te vergelijken voor 2023.

Bronnen: Independer en AD