Meeste senioren treden met hun rouw niet naar buiten

Bij senioren is meer stille rouw achter de voordeur dan gedacht

Woerden/’s-Hertogenbosch – De meeste senioren treden met hun rouw bij het verlies van een dierbare niet of nauwelijks naar buiten. Dit signaleren de vrijwillige hulpverleners van seniorennetwerk KBO-Brabant die bij hen thuiskomen. Daarom gaat KBO-Brabant een samenwerking aan met de Vereniging leven met dood, die de haar honderden vrijwilligers bijscholing op het gebied van rouwondersteuning gaat bieden.

Nederlanders weten te weinig over rouw en hoe ze moeten omgaan met het verlies van een dierbare. Vaak leren ze dit pas als ze met een overlijden worden geconfronteerd. Uit onderzoek van de Vereniging leven met dood blijkt dat goede, betrouwbare informatie over rouw hard nodig is, en mensen enorm kan helpen bij het omgaan met het verlies. Nabestaanden blijven met hun rouw ook vaak ‘achter de voordeur’; er wordt te weinig openlijk over gesproken met de gedachte dat de dood geen onderwerp is waarmee men anderen lastigvalt.

Samenwerking

Er is meer rouw achter de voordeur dan gedacht, merken ook de vele vrijwilligers van seniorennetwerk KBO-Brabant die voor hulpverlening veel bij ouderen in huis komen. Om juist daar ondersteuning te kunnen bieden bij rouwverwerking slaan de Vereniging leven met dood en KBO-Brabant de handen ineen. De eerste stap is dat KBO-vrijwilligers door de Vereniging geschoold worden in het onderkennen van de behoefte aan meer informatie en het waar nodig ondersteunen van rouwenden.

Veel vragen over rouw

“Onze Wmo-cliëntondersteuners, vrijwillige ouderenadviseurs, administratief ondersteuners en vrijwilligers Vitaliteitsdagen merken dat senioren met veel vragen zitten over rouw”, onderstreept Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, de noodzaak van de samenwerking. Ouderen vertellen tijdens de Vitaliteitsdagen dat ze te maken hebben met verlies en ermee worstelen. Passende, betrouwbare informatie over rouw en verlies vinden is niet gemakkelijk als je midden in een rouwproces zit. Daarom is het zo waardevol dat de Vereniging leven met dood onze honderden vrijwilligers gaat bijscholen op dit gebied.”

Praktische workshops

“De Vereniging leven met dood zal aan de grote groep vrijwilligers van KBO-Brabant voorlichting geven over ons ondersteuningsaanbod op het gebied van omgang met rouw en verlies”, vertelt Ellen van Son, directeur van de Vereniging. “In praktische workshops nemen wij ze mee in de wereld van verlies en rouw. Tips over wat te doen in een gesprek – en vooral ook wat niet te doen – vormen de rode draad in deze workshops.”

Terugkomdagen

De kennis van de vrijwilligers van KBO-Brabant wordt periodiek opgefrist op zogenoemde ‘Terugkomdagen’. Op de vier eerstvolgende edities van deze bijspijkerdagen zullen directeur Ellen van Son en Vrijwilligers & Diensten-manager Manon van der Lit van Vereniging leven met dood de vrijwilligers van KBO-Brabant informeren over hoe mensen die met de dood te maken krijgen het beste ondersteund kunnen worden. De ‘Terugkomdagen’ vinden plaats op 28 maart en op 2, 16 en 25 april op diverse plaatsen in Noord-Brabant. In een later stadium zal rouwverwerking ook een onderdeel worden van de Vitaliteitsdagen die KBO-Brabant in de hele provincie organiseert.

Over de Vereniging leven met dood

De Vereniging leven met dood wil dat rouw en verlies een natuurlijker plek in het leven krijgt. De Vereniging pleit voor gelaagde rouwondersteuning om Nederlanders beter toe te rusten in het omgaan met sterven en rouw. Met haar geschoolde vrijwilligers levert ze ondersteuning via onder meer Rouwchat, Rouwtelefoon en Rouwsteun aan iedereen die dat nodig heeft.

Over KBO-Brabant/Zeeland

KBO-Brabant is met ruim 122.000 leden de grootste seniorenbelangenvereniging van Nederland. De organisatie bestaat uit 278 lokale verenigingen, de Afdelingen, verspreid over dorpen en wijken in heel Brabant. Sinds 2024 is ook KBO-Zeeland aangesloten, waardoor de officiële naam nu KBO-Brabant/Zeeland luidt.