Bewegingssensoren na gebroken heup

Ouderen voelen zich zekerder en herstellen beter wanneer zij na een gebroken heup thuis gevolgd worden door bewegingssensoren en daarbij coaching krijgen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Margriet Pol. Zij is verbonden aan de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dit was met 240 ouderen van gemiddeld 84 jaar het grootste sensorenonderzoek onder ouderen.

Jaarlijks breken 15.000 ouderen hun heup. Slechts de helft van hen kan na de operatie zelfstandig blijven wonen. Een kwart overlijdt binnen één jaar. De ouderen zijn vaak bang om te vallen, waardoor ze minder durven te bewegen en daardoor achteruitgaan in hun dagelijks functioneren.

De deelnemers werden verdeeld over drie groepen: coaching en sensoren, alleen coaching of alleen standaard zorg. Coaching werkte beter dan de standaard zorg, maar dit verschil was alleen significant voor de groep die coaching én sensoren kreeg. Na zes maanden gaf de laatste groep aan dat ze beter konden functioneren in het dagelijks leven.

Ouderen vonden verlies van privacy minder belangrijk dan de baten die ze bij de coaching en sensoren hadden.

Bron: HvA