‘Bewegen bij ouderen belangrijker dan goed gewicht’

Ouderen met overgewicht hebben meer baat bij beweging dan bij een gezond gewicht. Alleen voldoende lichamelijke inspanning kan het risico op hart- en vaatziekten verkleinen.Die conclusie trekken onderzoekers van het Erasmus MC op basis van het bevolkingsonderzoek ERGO. Zij publiceerden hierover deze week in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Preventive Cardiology.

Genuanceerd
Dat overgewicht en obesitas het risico op hart- en vaatziekten vergroten, is inmiddels bekend. De meeste mensen krijgen dan ook het advies om af te vallen. “Maar bij 65-plussers ligt dit genuanceerder. In onze studie vinden we dat bewegen op hogere leeftijd belangrijker is dan het hebben van een gezond gewicht, als we kijken naar het risico op hart- en vaatziekten”, zegt Chantal Koolhaas van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC.

Wandelen
“Zelfs ouderen met een gezond gewicht kunnen het risico verkleinen door dagelijks voldoende te bewegen. Het gaat dan niet eens zozeer om intensief bewegen, maar om de dagelijkse huishoudelijke zaken zoals fietsen, wandelen of tuinieren.”

Verband
De onderzoekers volgden gedurende 15 jaar meer dan 5.000 ouderen van gemiddeld 70 jaar. Ze keken onder andere naar hun gewicht, leefstijl, voeding en eventuele erfelijke hart- en vaatziekten. 16% van deze ouderen werd in de loop van de tijd ziek, maar de onderzoekers constateerden bij deze hart- en vaatpatiënten geen direct verband met hun gewicht, wel bij lichamelijke inspanning.

Ziek
Koolhaas: “Bij mensen met overgewicht zien we dat het risico op een hartaanval of beroerte verdwijnt, zodra ze ongeveer vier uur per dag aan lichaamsbeweging doen. Van de te zware ouderen die ongeveer twee uur per dag bewogen, werd een op de drie ziek.”

Conclusies
De onderzoekers benadrukken dat deze conclusies niet zonder meer van toepassing zijn op andere leeftijdsgroepen. De wetenschappelijke publicatie is terug te vinden op de website van European Journal of Preventive Cardiology.

Bron: ErasmusMC