Angst voor kanker groter dan voor een hartaandoening

Dankzij verbeterde zorg overlijden er minder mensen aan hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of beroerte. De keerzijde daarvan is dat de ernst van deze aandoeningen nu wordt onderschat. Een verbeterde zorg, betekent namelijk niet dat hart- en vaatziekten verslagen zijn. Dit zien cardiologen en de Hartstichting.

Momenteel hebben 1,7 miljoen Nederlanders hart- en vaatproblemen en dat aantal groeit snel. In de komende zeven jaar komen daar naar schatting nog eens een miljoen patiënten bij.

“In 2030 heeft één op de zes patiënten het vermoedelijk aan zijn of haar hart. De ernst van hart- en vaatziekten wordt onderschat”, aldus Hans Snijder directeur van de Hartstichting.

Veel vrouwen zien borstkanker als de grootste bedreiging voor hun gezondheid, maar de kans voor vrouwen om een hartaandoening te krijgen is elf keer zo groot. Vijftig jaar geleden was het risico voor mannen en vrouwen om aan hart-aan vaatziekten te overlijden één op de twee. Nu worden hart- en vaatziekten veel eerder opgespoord, toch is de kans om hieraan te overlijden nog steeds één op de vier.

Waarom zijn we banger voor kanker of Alzheimer dan om iets aan ons hart te krijgen? Natuurlijk maken we ons terecht zorgen over die ziektes geeft Snijder aan, maar in vergelijking daarmee wordt er over hart- en vaataandoeningen vaak luchtig gedacht. Veel mensen denken dat ze met een dotterbehandeling wel weer van een verstopping af zijn. De realiteit is minder simpel. De kans op complicaties bij dotteren is klein, maar als het toch gebeurt is de situatie wel levensbedreigend.

In 2030 heeft één op de zes patiënten het vermoedelijk aan zijn of haar hart. Wat de Hartstichting betreft alle reden om hart- en vaatziekten als een volksziekte aan te merken en meer middelen voor preventie en onderzoek vrij te maken. Onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam onder negenduizend proefpersonen wees uit dat mensen met een gezonde bloeddruk die niet roken en een gezond BMI pas negen jaar later last krijgen van onder meer hart- en vaataandoeningen dan mensen met een hoge bloeddruk en wel roken.

Een gezonde leefstijl kan het risico op een hart- en vaatziekte flink verlagen, maar de hele maatschappij is ingericht op gemak en comfort, dat maakt een gezonde keuze maken niet gemakkelijker. Snijder pleit daarom voor een verbod op rookwaren.

Bronnen: Hartstichting.nl en AD.nl