te weinig aandacht voor preventie in de zorg

62 procent van zorgprofessionals vindt dat er te weinig aandacht is voor preventie in de zorg

Zo’n 62 procent van de zorgprofessionals vindt dat er te weinig aandacht is voor preventie in de zorg. Dit terwijl 76 procent van de Nederlandse zorgprofessionals aangeeft dat preventie noodzakelijk is om de zorg betaalbaar te houden. Dit blijkt uit onderzoek van Mediq, leverancier van medische hulpmiddelen en innovatieve zorgoplossingen. Het onderzoek is afgenomen onder 788 Nederlandse zorgprofessionals. Volgens ruim de helft van de zorgprofessionals is het behalen van de doelstellingen uit het preventieakkoord belangrijk om de druk op de zorg te verlichten.

Marcia Luijendijk, Algemeen Directeur bij Mediq Benelux: ”Dat de zorg onder druk staat merken we al geruime tijd. Huisartspraktijken kunnen de vraag naar zorg niet aan, wijkverpleegkundigen krijgen steeds complexere zorgvragen, zorginstellingen hebben het financieel zwaar en ziekenhuizen vragen familie en vrienden van de patiënt om meer zorg op zich te nemen. Op een of andere manier moeten we deze druk zien te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat zorgprofessionals preventie in de brede zin als één van de oplossingen zien. Preventie kan men ook zien als het voorkomen van complexere zorg, door vroegtijdig de juiste zorg te bieden.”

Complexere zorg voorkomen

Preventie is dé manier om complexere zorg te voorkomen, zo geeft 62 procent van de ondervraagden aan. Bijna 70 procent geeft aan dat dit kan door het inzetten van de juiste medische hulpmiddelen op het juiste moment. Maar ook het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt als een van de oplossingen gezien. Een GLI is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas en helpt mensen bij een gedragsverandering.

Luijendijk: “Door in te zetten op preventie wordt de kans op een aandoeningen kleiner of wordt complexere zorg voorkomen. Mensen met bijvoorbeeld diabetes kunnen zo de regie weer over hun leven krijgen en mogelijke complicaties, zoals nierfalen en diabetische voet, kunnen dan veelal voorkomen worden. Aandoeningen die flinke negatieve impact op de kwaliteit van leven kunnen hebben en zowel de zorg als de maatschappij veel geld kunnen kosten. Deze complicaties leiden tot extra inspanning van zorgprofessionals en hebben helaas vaak tot gevolg dat patiënten minder goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

Moeilijke gesprekken voeren

Opvallend is dat hoe belangrijk veel zorgprofessionals het ook vinden dat mensen aan hun gezondheid werken, ze toch moeite hebben om hun patiënt of cliënt te wijzen op hun ongezonde levensstijl. Zo geeft 25 procent van de zorgprofessionals aan het moeilijk te vinden om een gesprek met de patiënt of cliënt te voeren over zijn of haar gezondheid en het verbeteren daarvan. Ook geeft 29 procent aan dat de patiënt of cliënt niet goed zou reageren op een gesprek over het verbeteren van zijn of haar gezondheid. Dit kan liggen aan het feit dat een deel van de zorgprofessionals (32 procent) aangeeft niet te beschikken over de juiste kennis hiervoor of aan het feit dat 39 procent aangeeft dat ze niet beschikken over de juiste oplossingen. 

Onderzoek verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door Direct Research gedurende de periode van 7 tot en met 20 maart 2024. Het veldwerk is uitgezet in het ME Research panel en bij externe partners (beide ISO-gecertificeerd). De onderzoeksdoelgroep bestaat uit zorgprofessionals. In totaal hebben n=788 zorgprofessionals de vragenlijst volledig ingevuld. Deze netto steekproefomvang is voldoende groot om betrouwbare uitspraken te doen over de onderzoeksdoelgroep