50% reductie ziekenhuisopnamen en overlijden coronavirus

Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een algoritme ontwikkeld dat voor patiënten van elke huisartspraktijk het risico berekent om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Hierdoor kunnen huisartsen slimmer identificeren en selecteren wie er wanneer in aanmerking komt voor een vaccin tegen corona. De huisarts kan zo patiënten op volgorde van hoog naar laag risico vaccineren.

Het algoritme berekent aan de hand van leeftijd, geslacht, onderliggende aandoeningen en woonomgeving het risico op ziekenhuisopname en overlijden door infectie met het coronavirus. De persoonlijke informatie die alleen bij de huisarts bekend is, geeft geanonimiseerd ook lokaal en regionaal inzicht in het dagelijks ontstaan van corona, ziekenhuisopnames en overlijden. Hoe meer huisartsen deelnemen, hoe beter het mogelijk is om elke dag op elke plaats in Nederland het ontstaan en de gevolgen van corona-infecties te volgen.

Met weinig administratie en vaccins worden op deze manier overlijden en ziekenhuisopname voorkomen. Bijkomend voordeel is dat het extra inzicht de regio kan helpen om tijdig de zorgcapaciteit te sturen.

Bron: De risicoberekening is onderdeel van het COVID Early Warning Systeem van het COVID DATA NL– consortium, een samenwerkingsverband van wetenschappers, kennis- en ICT bedrijven, gespecialiseerd in het veilig verzamelen, bewerken, analyseren en interpreteren van zorggegevens.