Als je niet meer beter wordt

‘Als je niet meer beter wordt’: Zo heet de nieuwe publiekscampagne dat het gesprek over palliatieve zorg op gang moet brengen.Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. De campagne […]

Verfijning van cliëntprofielen draagt bij aan passende zorg thuis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt in de wijkverpleging in een experiment samen met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan een nieuwe bekostiging. Deze moet het organiseren van passende zorg thuis ondersteunen. In de nieuwe bekostiging werken we met cliëntprofielen die inzicht geven in de zorgvraag van mensen op basis van een aantal cliëntkenmerken. Dat geeft de […]