ervaringen sociaal isolement ouderen

Sommige ouderen zijn opgenomen in een persoonlijk begeleidingstraject omdat ze in een (structureel) sociaal isolement verkeren en problemen hebben op meerdere levensterreinen. Een deel van de ouderen in deze begeleidingstrajecten is in onderzoek van Movisie van dichtbij gevolgd, door middel van logboeken en bezoekverslagen van de professionals die hen begeleiden, door interviews met deze begeleiders […]

EHBO bij wonden

De eerstehulpverlener is soms de belangrijkste persoon ter wereld. Snelle en vastberaden eerste hulp kan levens redden. Wat kun je doen als je cliënt een wond heeft? De tips hieronder gaan uit van iemand die niet professioneel opgeleid is om wonden te verzorgen. Er zijn twee belangrijke gevaren bij wonden: 1. Infectiegevaar: Wonden zijn portalen […]

ouderen nauwelijks op de hoogte van vergoeding medicijnen

Ouderen hebben vaak geen idee voor welke kosten van medicijnen ze een vergoeding krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van apothekerskoepel KNMP en onderzoeksbureau MWM2 onder ruim 1.600 senioren. ”Senioren tasten vaak in het duister als het gaat om de vergoedingen voor – en kosten van – medicijnen,” – Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. In […]