Langer thuis met toekomstgerichte zorg

alleenstaanden meer thuiszorg

Het merendeel van de ouderen woont het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Hiervoor is een goede samenwerking en innovatie in de zorg nodig. Tegelijkertijd moet de zorg betaalbaar en overzichtelijk blijven. Om dit de komende jaren te realiseren hebben zorgorganisatie Carinova en Zilveren Kruis samen een agenda opgesteld.

Zilveren Kruis meldt dat dit de belangrijkste punten uit de meerjarenafspraak zijn: het bieden van medisch specialistische zorg thuis, telemonitoring bij chronische patiënten en online contact met zorgverleners. Er wordt gericht gewerkt aan preventie, zelfredzaamheid en het voorkomen van onnodige zorg. De afspraken zijn vastgelegd in een meerjarencontract met een looptijd tot 2023.

Doordat de wijkverpleging nauw samenwerkt met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners kan Carinova de zorg steeds meer om cliënten heen organiseren. Zo kan er op een efficiënte manier kennis gedeeld worden en gebruik gemaakt worden van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovaties terwijl cliënten verzekerd zijn van de beste zorg.

Dankzij de inzet van domotica, sensoren en elektronische medicatie-uitgifte op afstand krijgen cliënten meer het heft in eigen handen op hun gezondheid. Chronische patiënten met COPD of hartfalen krijgen, als het mogelijk en wenselijk is, toegang tot telemonitoring.

Carinova stelt zichzelf als doel om cliënten die thuis wonen dezelfde hoogwaardige zorg te leveren als cliënten in een woonzorginstelling. Omdat mensen langer thuis kunnen blijven, heeft dit een betere kwaliteit van leven tot gevolg.

Bron: ICT & health