Signaleer ouderenmishandeling tijdig

Een op de twintig 65-plussers heeft ooit te maken met mishandeling of grensoverschrijdend gedrag door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Voorbeelden zijn (te) stevig vastpakken als iemand niet luistert, zonder inspraak van de ander beslissingen nemen of bewust de nodige zorg onthouden. Plegers van ouderenmishandeling kunnen partners, andere familieleden maar ook professionele verzorgers zijn. Het is helaas nog steeds een onderwerp waar een taboe op ligt, waardoor mishandeling niet altijd aan het licht komt.

In november 2018 is er een nieuwe richtlijn gekomen voor het signaleren van en omgaan met ouderenmishandeling. De richtlijn geeft een overzicht van relevante signalen en risicofactoren om ouderenmishandeling te signaleren. Het helpt zorgverleners alert te zijn en tijdig misstanden te zien om vervolgens adequate maatregelen te nemen. Verder wordt het advies gegeven een signaleringvraag op te nemen in het medische dossier. Daarnaast wordt wet- en regelgeving beschreven die van toepassing is op ouderenmishandeling en afwegingsprincipes die helpen bij correct en zorgvuldig handelen. Ook bevat de richtlijn het advies een mantelzorgcheck uit te voeren om na te gaan of de mantelzorger die verantwoordelijk is deze zorg wel voldoende kan bieden.
De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl.

Bron: Federadie Medisch Specialisten