Ouderen vinden internet te moeilijk

ouderen vinden internet te moeilijk

Volgens onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB gebruikt 35 procent van de 75-plussers geen internet. Daardoor dreigen zij buiten de boot te vallen. Daarnaast bleken diverse ouderen die wel online zijn, minder handig dan gedacht. Uit het onderzoek kwamen vijf redenen naar voren waarom mensen geen internet wilden gebruiken. De belangrijkste reden is dat het te moeilijk is. Sommige ouderen vinden zichzelf te dom, omdat ze alleen lagere school hebben gevolgd. Maar dat gevoel speelt ook bij hoge opleidingsniveaus. Een op de tien ouderen vindt dat ze te oud zijn voor internet. Dit zeggen vooral 80-plussers. Ze vinden dat de bediening te moeilijk is, hebben gezondheidsproblemen of hebben niemand om hen te helpen.

De derde reden is dat ouderen niet kunnen internetten door hun fysieke gesteldheid. Bijvoorbeeld omdat ze slecht zien of een moeilijkere oog-hand-coördinatie hebben. Als vierde reden wordt genoemd dat internet helemaal niet nodig is. Deze groep senioren vindt dat ze alles via telefoon en papier kunnen regelen. Ook vinden ze het leven zonder internet fijner, omdat ze meer sociale interacties hebben.

Tot slot geven sommige 75-plussers aan dat ze internet mijden, omdat ze het niet vertrouwen. Ze durven niet online, omdat ze bang zijn dat ze op een verkeerde knop drukken wanneer ze bijvoorbeeld de belastingaangifte willen doen. Ook vrezen ze voor internetcriminaliteit, zoals koopfraude of een hacker.

De seniorenorganisatie KBO-PCOB ziet wel de voordelen in van digitale oplossingen. Zij zetten tabletcoaches in om senioren te helpen. Ze laten zien dat de digitale wereld ontspanning, contact en gemak biedt. Wel geven ze aan dat er alternatieve voor digitale oplossingen beschikbaar moeten blijven. Dan gaat het vooral om de overheid en het bedrijfsleven.

Bron: KBO-PCOB