Nieuwe cao VVT valt tegen voor specialisten ouderengeneeskunde

Op 9 maart is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO voor iedereen die werkzaam is in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg (VVT). Met ruim 470.000 werknemers is de cao VVT de grootste van Nederland. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is echter niet tevreden over het resultaat van de cao-onderhandelingen. Zij zijn als enige werknemersorganisatie niet akkoord gegaan, omdat ze van mening zijn dat de wensen van specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gekend.

In de CAO is een loonsverhoging afgesproken die kan oplopen tot 6,5 procent Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een betere reiskostenvergoeding en een hogere bereikbaarheidsvergoeding. Er is ook overeenstemming in de CAO over het verlagen van de werkdruk verlagen én het geven van meer zeggenschap aan werknemers over werktijden en roosters.

Een belangrijk punt dat mist in de CAO, volgens de LAD, is een georganiseerde en gefaciliteerde manier van inspraak  voor specialisten ouderengeneeskunde. Binnen veel andere zorginstellingen, zoals in ziekenhuizen en de ggz, is de inspraak van artsen bij beleidsbeslissingen en het medisch beleid al in cao’s verankerd, maar voor specialisten ouderengeneeskunde is dat nog niet geregeld.

Tijdens de cao-onderhandelingen werd het uiteindelijke resultaat van de loonsverhoging 2 procent in 2022 en 3 procent in 2023. Volgens de LAD-woordvoerder gaat de achterban van andere werknemersorganisaties er meer op vooruit dan de specialisten ouderengeneeskunde. De middengroepen in de zorg krijgen boven op de 2 procent nog eens 1,25 procent vanuit extra overheidsmiddelen. Specialisten ouderengeneeskunde zitten daarentegen boven de schaal die daarvan gebruik kan maken.

De LAD kan de cao niet in haar eentje tegenhouden. Voor de andere zorgprofessionals ligt er namelijk wel degelijk een goed akkoord, dus het akkoord wordt wel getekend. De LAD wil nu op bestuurlijk niveau in gesprek met de werkgeversorganisaties om snel toch iets te doen aan het oplopend tekort aan specialisten ouderengeneeskunde.

Bronnen: Medisch Contact en FNV.nl