Meer mannen dan vrouwen voelen zich eenzaam

In Nederland geven bijna 550 duizend mensen aan dat ze eenzaam zijn. Dit is 4 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder. Onder hen zijn meer mannen dan vrouwen. Vooral ouderen zijn relatief vaak eenzaam. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

Om te bepalen of mensen eenzaam zijn, gebruikt CBS een verkorte versie van de UCLA Loneliness Scale (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 1991; Russell, 1996). Hierin beantwoorden mensen zes stellingen over de kwaliteit van hun sociale contacten. Het percentage mensen dat volgens deze schaal eenzaam is, is sinds de start van het onderzoek in 2012 stabiel. In 2015 deden ruim 7,5 duizend mensen mee aan het onderzoek.

Mannen zijn vaker eenzaam dan vrouwen. Bijna 330 duizend mannen en bijna220 duizend vrouwen waren in 2015 eenzaam. Het grootst is dit verschil bij mensen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar): 7 procent van de mannen en 4 procent van de vrouwen is eenzaam. Gemiddeld is 18 procent van de eenzame mannen alleenstaand. Van de eenzame mannen van middelbare leeftijd is 34 procent alleenstaand.

Onder jongeren (15 tot 25 jaar) en ouderen (75-plussers) zijn de verschillen in eenzaamheid tussen mannen en vrouwen niet significant.

Lees verder op de site van het CBS