Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg

Een derde van patiënten met een (chronische) lichamelijke ziekte heeft psychosociale problemen. Het gaat dan vaak om gevoelens van onzekerheid, angst, machteloosheid en depressie. Zorgverleners pakken dit niet altijd op door onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en financiering. Terwijl uit onderzoek blijkt dat aandacht voor psychosociale problemen zich terugbetaalt in tijd, kosten, behandelresultaten en patiënttevredenheid. Alleen bij aandoeningen als oncologie en tinnitus is wel aandacht voor psychosociale problemen. Het blijkt dat zorgverleners meer duidelijkheid nodig hebben over wanneer, hoe en door wie psychosociale zorg wordt gegeven. Daarom is de kwaliteitsstandaard ‘Psychosociale zorg bij somatische ziekte’ opgesteld. Patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en beroepsverenigingen hebben samen met Zorgverzekeraars Nederland en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten deze standaard ontwikkeld. In de kwaliteitsstandaard staat wat goede psychosociale zorg precies is, hoe zorgverleners die kunnen leveren en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook bevat de standaard handvatten voor betere samenwerking tussen zorgverleners en geeft deze meer informatie over de financiering.

Bron: zorginstituut nederland