Ervaringen met zorg in de laatste levensfase

Het Erasmus MC is trekker van een groot nationaal onderzoek naar de ervaringen met de zorg in de laatste levensfase van patiënten tijdens de coronacrisis. Wat is het effect hiervan op het rouwproces en welke ervaring hebben zorgverleners? Het gaat hierbij om een online vragenlijst niet alleen onder nabestaanden, maar ook onder artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers en andere zorgverleners.

Met de uitkomsten van de enquête wil het onderzoeksteam leren van de coronatijd en lessen trekken voor de toekomst.

‘Afscheid nemen van een dierbare in tijden van het coronavirus, of dat nu door het virus is of door een andere aandoening, is extra moeilijk,’ aldus Agnes van der Heide, hoogleraar op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. ‘Om te kunnen begrijpen wat dit betekent is het belangrijk na te gaan hoe mensen deze situatie ervaren en wat het met ze doet.’

Aan het onderzoek doen alle universitair medische centra in Nederland mee, evenals de Hogeschool Rotterdam en het Integraal Kankercentrum Nederland, en het wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland.

Wie recent een naaste heeft verloren in tijden van corona kan de ervaring via een online vragenlijst met het Erasmus MC delen. Dat geldt dus ook voor mensen die een dierbare zijn verloren aan een andere aandoening dan COVID-19. Het invullen kost ongeveer vijftien minuten.

De vragenlijst voor naasten: https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/mgz/ls/index.php/421446?lang=nl

De vragenlijst voor zorgverleners: https://erasmusmcsurvey.erasmusmc.nl/mgz/ls/index.php/254329?lang=nl

Bron: AD