Dit verandert er volgend jaar in de vergoeding van thuiszorg

Elk jaar verandert er weer veel rondom de verschillende soorten vergoeding voor thuiszorg in de zorgverzekering. Maar hoe zit het volgend jaar bij de thuiszorg? Om te beginnen is het belangrijk om te bepalen wat verstaan wordt onder thuiszorg. In feite is het de verpleging en verzorging van iemand die nog zelfstandig thuis woont. Dat is natuurlijk best breed. De een heeft intensievere zorg nodig dan een ander. Maar het doel is om mensen met een ziekte of beperking langer in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.

Thuiszorg is onder te verdelen in onder ander verpleging, huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging. Dan de vergoeding. Dat kan op verschillende manieren. Veel kosten die komen kijken bij thuiszorg worden vergoed door de basiszorgverzekering, maar dat geldt niet voor alles. In veel gevallen is het mogelijk om ter aanvulling een persoonsgebonden budget (PGB) te krijgen. Daarnaast hebben gemeentes en de overheid verschillende financiële regelingen die aangevraagd kunnen worden om thuiszorg te vergoeden. Hoe het precies zit voor 2022 leggen we hieronder uit.

Dit vergoedt de basiszorgverzekering
In de laatste fase van het leven vergoedt de basisverzorging alle thuiszorg. Klinisch gesteld hebben we het over terminale zorg door (wijk)verpleging. Het is aan de wijkverpleegkundige om vast te stellen welke thuiszorg nodig is. Bij terminale zorg wordt er geen eigen risico van minimaal 385 euro per jaar in rekening gebracht.

Het is een misverstand om te denken dat je zorgverzekering niet verandert als je gewoon blijft zitten waar je zit. Elk jaar passen alle verzekeraars hun voorwaarden en premies aan, ook die van jou! Het is dus altijd een goed idee om tijdens zorgverzekering vergelijken rekening te houden met de inhoud. Het kan ook zijn dat je zorgvraag in 2022 naar verwachting anders zal zijn. Ook dan is het verstandig om te checken hoe het zit met je basisverzekering en aanvullende verzekeringen die je nodig denkt te hebben.

WMO vult basiszorgverzekering aan
Het kan zijn dat je meer zorg nodig hebt dan wordt vergoed door de basiszorgverzekering. Denk aan intensieve begeleiding, dagbesteding of aanpassingen aan de woning. In dat geval kan je een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze ondersteuning biedt de gemeente aan en kan in overleg met de wijkverpleegkundige aangevraagd worden. Het doel van deze zorg is dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. De WMO wordt verstrekt en vergoed door de gemeente. Er geldt wel een eigen bijdrage, deze varieert per gemeente.

WLZ voor langdurige zorg
Naast de WMO die de basiszorgverzekering aanvult is er ook de WLZ (Wet Langdurige Zorg). De naam zegt het al, dit is voor mensen die 24 uur per dag zorg of begeleiding nodig hebben. Dat betekent dat diegene niet meer zelfstandig kan wonen en ook niet genoeg hulp kan krijgen van familie of vrienden. De kosten lopen hard op en dan voldoen de vergoedingen van de gemeente en de gemeente niet meer. Het gaat hier dan vaak over mensen met een handicap, ernstige ouderdomsgebreken en langdurige psychische problemen. Deze intensieve zorg kan soms thuis worden gegeven, maar dat gebeurt ook vaak in een gespecialiseerde instelling. Het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) bepaalt of je hier voor in aanmerking komt. De overheid vergoedt deze zorg en er geldt een eigen risico.

Zo zit het met mantelzorg
Zorg en hulp bij mantelzorg worden door iedere zorgverzekeraar vergoed. Dat geldt ook ergotherapie tot maximaal 10 uur en psychologische hulp. Daarnaast is het mogelijk om vergoeding te krijgen voor ondersteuning bij regeltaken en voor mantelzorgcursussen. Het is zelfs mogelijk om externe verzorging te verzekeren voor het geval de mantelzorger zelf ziek wordt of een keer op een welverdiende vakantie wil gaan. Tot slot, bij mantelzorgvergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekeringen hoef je geen eigen risico te betalen.