Congres zorgvernieuwing in versnelling

De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor enorme uitdagingen. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moet de zorgvernieuwing worden versneld. Daarom organiseren ActiZ, Alzheimer Nederland, Vilans, WDTM, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland op donderdag 19 mei het congres Zorgvernieuwing in versnelling. Het congres is de start van een reeks activiteiten die de digitale revolutie van de ouderen- en thuiszorg wil stimuleren en blijvend op de agenda wil zetten.

De productiviteit van zorgmedewerkers moet de komende jaren meer dan verdubbelen om aan de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing te kunnen voldoen. Tegelijkertijd moeten zij ook met plezier hun werk kunnen blijven doen. Innoveren van de zorg is één van de strategieën de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden. Maar met de bestaande innovaties en de snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden. Er moet een enorme versnelling komen om de ouderen- en thuiszorg te vernieuwen. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren.

De zorgvernieuwing moet in de versnelling om op tijd klaar te zijn met het innoveren van de zorg. Daarbij richten de deelnemende organisaties zich niet alleen op tijdbesparende innovaties, maar ook op kwaliteit van leven en eigen regie van de cliënten. En op het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers. Het congres op 19 mei is het startsein voor de digitale revolutie van de ouderen- en thuiszorg.

Tijdens het congres is er aandacht aan de noodzaak van deze versnelling. Er wordt onderzocht wat er van de Duitse ervaringen met de DiPa en DiGa geleerd kan worden, en er wordt ingegaan op recente, innovatieve initiatieven. Hoe zien de randvoorwaarden eruit voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg? Het congres wordt afgesloten met het aanbieden van het manifest Zorgvernieuwing in versnelling.

Het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’ is voor iedereen die werkt aan de innovatie van de ouderen- en thuiszorg.  Bestuurders, innovatie- en ICT managers en projectleiders innovatie. Maar ook beleidsbepalers en -beïnvloeders en financiers die zich bezighouden met de ouderen- en thuiszorg.

Het congres ‘Zorgvernieuwing in versnelling’ vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 tussen 13.00 en 17.00 uur en is online bij te wonen. Deelname is gratis.

Bron en aanmelden: alzheimer-nederland.nl