51 gemeenten hebben PGB-gegevens niet up to date

Circa 22.000 statussen van pgb-houders zijn nog niet aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzonden. Eén op de vijf gemeenten loopt ernstig achter met de aanlevering van pgb-gegevens aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Van alle gemeenten loopt 157 ernstig achter met aanleveren en administratie rondom het pgb. Eerder verzocht staatssecretaris Van Rijn om voor 1 oktober alle pgb gegevens up-to-date te hebben. Volgens een voortgangsrapportage van Van Rijn is dat in 51 gemeenten dat nog niet naar behoren gedaan.

De SVB beschouwt deze gemeenten als een risicogroep. Hierin zitten veel relatief kleine gemeenten, maar ook grotere steden als Alkmaar, Heerenveen, Leeuwarden en Lelystad. Een andere groep van ruim 150 gemeenten heeft met de versturing van 80 tot 100 procent van gegevens de zaken naar behoren geregeld.

Van Rijn heeft in overleg met de belangenorganisaties, de SVB en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal maatregelen genomen. Zo stuurt de VNG medewerkers naar gemeenten die achterblijven, om ze te helpen bij het verwerken van de gegevens. De Tweede Kamer praat volgende maand opnieuw over de problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten.

Bron: gemeente.nu