Betere samenwerking

betere samenwerking

Zorgverzekering CZ wil dat alle partijen beter samenwerken om kwetsbare ouderen tijdig in beeld te hebben. Nu neemt de druk op de Spoedeisende Eerste Hulp in ziekenhuizen toe, omdat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Door betere samenwerking en preventieve maatregelen kunnen crisisopnamen worden voorkomen.

De huisarts, praktijkondersteuner, welzijnswerker en/of wijkverpleegkundige moeten de ouderen goed kennen en in gesprek gaan. Ook wanneer zij nog geen zorg nodig hebben. Zij kunnen de wensen en het netwerk van de oudere in kaart brengen en de zorg met elkaar afstemmen. De verschillende partijen moeten deze informatie meer met elkaar delen, zodat dit steeds actueel is en de oudere niet steeds opnieuw zijn of haar verhaal hoeft te doen.

Qua preventie denkt CZ aan cursussen valpreventie, apothekers die medicijncombinaties bespreken, hulpmiddelen voor zelfstandig wonen en wijkgerichte preventie.

Bron: CZ