Zorg nabestaanden na orgaandonatie

Sinds kort is er een kwaliteitsstandaard Donatiezorg. Dankzij deze standaard is uniforme zorg voor en omgang met nabestaanden gewaarborgd. Het gaat om nabestaanden van overledenen die geen keuze over donorschap hebben gemaakt. Zij staan dan met ‘geen bezwaar’ in het donorregister. Alle relevante partijen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Stichting Bezinning Orgaandonatie en de Nederlandse Transplantatie Vereniging, waren betrokken bij het ontwikkelen van de standaard. Het Zorginstituut heeft de standaard getoetst zodat deze opgenomen mag worden in het register. In de standaard staat hoe zorgverleners moeten omgaan met de nieuwe categorie patiënten met ‘geen bezwaar’. Als nabestaanden denken dat dit niet overeenkomt met wat de patiënt echt wil, kunnen zij bezwaar maken. Ook staat in de standaard hoe zorgverleners om moeten gaan met wilsonbekwame patiënten en hun naasten. De nieuwe standaard sluit aan op de Wet op orgaandonatie die op 1 juli 2020 verandert. Iedere meerderjarige Nederlander die zich dan niet heeft geregistreerd in het donorregister, wordt gevraagd zijn/haar keuze over donatie in te vullen. Wie dat niet doet, wordt geregistreerd als ‘geen bezwaar’. De kwaliteitsstandaard Donatiezorg waarborgt de uniforme zorg voor en omgang met nabestaanden van deze groep mensen.

Bron: zorginstituut nederland