Veel vrouwen aan top in zorg en welzijn

In ruim een derde van beroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen. Dit geldt vooral voor de zorg- en welzijnssector en het onderwijs. In andere beroepsgroepen werken juist relatief veel mannen. Dit blijkt uit een analyse over de verhouding tussen mannen en vrouwen bij beroepen en studiekeuzes. Beroepen waarin heel veel vrouwen werken zijn onder meer gespecialiseerd verpleegkundige, leerkracht in het basisonderwijs, maatschappelijk werker, psycholoog en fysiotherapeut. De top tien van beroepen op het hoogste beroepsniveau met de meeste vrouwen wordt afgesloten door artsen. Deze top tien is tussen 2013 en 2018 vrijwel gelijk gebleven. Relatief meer vrouwen gingen werken als psycholoog, socioloog, arts, taalkundige of fysiotherapeut. Dat zoveel vrouwen deze beroepen hebben, hangt samen met studiekeuzes. Van de hoogopgeleiden tussen 15 en 75 jaar met een diploma in gezondheidszorg en welzijn was in 2018 bijna driekwart vrouw. En dat gaat ook niet snel veranderen. In het studiejaar 2018-2019 waren er meer vrouwelijke dan mannelijke studenten bij studierichtingen als diergeneeskunde en -verzorging, welzijn en gezondheidszorg. Bij studies als informatica, techniek en technische dienstverlening waren mannen in de meerderheid.

Bron: CBS