Vaccinatieplicht

Vaccinatieplicht

In het buitenland zoals in Frankrijk moet iedereen die in de zorg werkt zich per september verplicht vaccineren. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat landen hun burgers kunnen verplichten zich te laten inenten. In Nederland is een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers nog niet aan de orde, maar wat zou nu wel of niet kunnen volgens de Nederlandse wet?

De Nederlandse overheid mag mensen niet zomaar dwingen tot vaccinaties. Alle politieke partijen zijn voor zelfbeschikking en integriteit van het lichaam. Als de overheid dit wil veranderen, moet dit eerst wettelijk worden vastgelegd. Dus dwingen mag niet. En vrij dringend erop aansturen, met andere woorden een indirecte vaccinatieplicht hanteren?  Er zijn dan gevolgen voor mensen die niet gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld om ergens toegang te krijgen. Het kabinet wil zo’n eigen bijdrage invoeren voor bezoekers van horeca, evenementen, festivals, sportwedstrijden en culturele bijeenkomsten om bewijs van een negatieve test of vaccinatie te tonen, als er meer dan 75 gasten aanwezig zijn.

Instellingen en bedrijven hebben op grond van de wet de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen bij toegang tot voorzieningen, zegt de Gezondheidsraad. Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels. Het is dus mogelijk dat private partijen vaccinatiebewijzen gaan inzetten om bijvoorbeeld de toegang tot een zorginstelling te reguleren. Dit onder andere om de gezondheid van de bezoekers of bewoners te beschermen. Private partijen moeten volgens de Gezondheidsraad altijd de afweging maken of het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient en de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het kabinet is (nu nog) geen voorstander van het vragen van coronatoegangsbewijzen.

Bronnen: De Volkskrant, Nu.nl en de Gezondheidsraad