Hospital at Home

Kwetsbare ouderen krijgen na een ziekenhuisopname vaak te maken met verschillende problemen die hun algehele functioneren bemoeilijken. De fysieke en mentale gevolgen van het ziekenhuisverblijf kunnen ingrijpend zijn, waardoor mensen dagelijkse taken vaak amper nog zelfstandig kunnen uitvoeren. Maar liefst een kwart van hen overlijdt binnen drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast krijgt […]

Kwalitatieve thuiszorg kan levens redden

Tientallen ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar begonnen met het aanbieden van nazorg aan kwetsbare ouderen die een ziekenhuisopname achter de rug hebben. Uit een studie die Sophia de Rooij, hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde aan het UMCG in Groningen, vorig jaar publiceerde bleek dat kwalitatieve thuiszorg levens kan redden. Kwetsbare ouderen krijgen in het dagelijks leven […]