Psychische klachten tijdens corona

psychische klachten

Uit een onderzoek over gezondheid en welzijn tijdens de eerste coronagolf, uitgevoerd door het UMCG LUMC onder 1669 medewerkers in verpleeghuizen blijkt dat één op de vijf mensen kampt met depressieve- of burnout klachten. Het gaat dan met name om de medewerkers die voor bewoners met corona moesten zorgen.

Hoofdonderzoeker Sarah Janus: ‘De verschillen in gezondheid kunnen mogelijk worden verklaard door de veranderende werkomstandigheden van het personeel dat toen voor besmette personen moest zorgen. Zij hebben een extra psychische belasting ervaren bij het verzorgen van de besmette bewoners.’ Tegelijk ervaren de medewerkers bij de zorg voor besmette bewoners minder invloed op hun werk, wat mogelijk verklaard kan worden door het feit dat alles goed geprotocolleerd is. Daarmee hebben zorgverleners minder mogelijkheden om het werk op hun eigen manier uit te voeren. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het functioneren.

Bijna de helft van de mensen gaf aan minder uren te hebben gedraaid tijdens de eerste coronagolf. Niet-zorgmedewerkers werd gevraagd om mee te helpen in de zorg en zorgmedewerkers moesten diensten van zieke collega’s overnemen of op een corona afdeling werken. Een derde van de respondenten heeft voor coronapatiënten gezorgd. Van medewerkers is 27 procent getest op het coronavirus, zes procent bleek besmet tijdens de eerste golf.

Het advies van het UMCG en LUMC is om nu al actief stappen te ondernemen om werkdruk en ziekteverzuim te verminderen. Ondersteuning door psychologen is hierin ook belangrijk.

Weet je wat er speelt onder je medewerkers dan wordt het in een latere fase eenvoudiger om knelpunten te herkennen en aan te pakken, voordat psychische klachten zich daadwerkelijk ontwikkelen. Ziekteverzuim en uitval wordt op deze manier terug gedrongen.

Bron: umcg.nl