Professionals aan de slag tegen eenzaamheid

‘Zorg tegen eenzaamheid’ is een nieuwe campagne om professionals alert te maken op en actie te laten ondernemen tegen eenzaamheid bij ggz-­cliënten, ouderen en gehandicapten. Dertien organisaties, waaronder ActiZ, zijn betrokken bij dit initiatief in de zorg. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn ontvangt vandaag de eerste campagnematerialen als start van de campagne.

De campagne ‘Zorg tegen eenzaamheid’ wil een bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg. De campagne bestaat uit de site www.zorgtegeneenzaamheid.nl voor professionals in de ggz, ouderen-­ en gehandicaptenzorg en het sociaal werk.

Zorgmedewerkers bereiken
De betrokken organisaties verspreiden de inhoud om zoveel mogelijk zorgprofessionals te bereiken. Ter ondersteuning is een actiekaart ontwikkeld die medewerkers in de zorg en het sociaal werk oproept om de site te bezoeken.

Versterking aandacht eenzaamheid
Staatssecretaris Van Rijn presenteerde op 16 juli 2014 het actieplan “Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid” en legde daarmee de basis voor Zorg tegen eenzaamheid. Een quickscan toonde aan dat eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg een onderschat probleem is. 50 Procent van de ouderen, 55 procent van de gehandicapten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam.

Eenzaamheid aanpakken
Gemeten over de gehele bevolking kampt 38 procent met dit probleem. Tegelijkertijd blijken er veel instrumenten en ervaringen te zijn om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom brengt de campagne de mogelijkheden onder de aandacht om in de eigen beroepspraktijk meer aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten en bewoners te doen.

Lees verder op  Actiz.nl