Partnerkeuze invloed op gezondheid

In een Amerikaans onderzoek onder stellen tussen de 50 en 94 jaar oud, blijkt dat mensen die vonden dat hun partner positief in het leven stond, vaker een beter gezondheid hadden dan deelnemers met een ongelukkige partner. De deelnemers moesten het niveau van geluk en tevredenheid over hun leven beoordelen via een vragenlijst. Ook vulden zij vragen in over hun gezondheid en die van hun partner. Zij publiceerden de resultaten in Health Psychology.

Geluk
Een gelukkig persoon is in de regel betrokken bij de gezondheid van diens partner en is bovendien zorgzamer ingesteld, dan dan iemand die ongelukkig in het leven staat. Ook zouden gelukkige partners geneigd zijn hun partner te betrekken in activiteiten die goed voor de gezondheid zijn. En tot slot zou een gelukkige partner zorgen voor een gemakkelijker en positiever leven.

Bron: nu.nl