Ouderen voelden zich goed tijdens lockdowns

Hoe ging het met jou tijdens de lockdowns? En hoe ging het met je cliënten? Uit het gezamenlijk onderzoek van onder andere het RIVM en de GGD blijkt dat het met de verschillende bevolkingsgroepen heel wisselend ging. Voor de mentale gezondheid van veel Nederlandse jongeren waren de lockdowns erg zwaar. Ouderen hadden veel minder last van de lockdowns en voelden zich juist wel goed.

Voor het onderzoek kregen ruim 5000 jongeren onder meer de vraag of ze tussen december vorig jaar en februari van dit jaar er serieus aan dachten om een eind aan hun leven te maken. 22 procent gaf aan in die periode deze gedachte wel eens tot heel vaak te hebben gehad. 3 procent dacht er vaak aan, en 2 procent zeer vaak. Naast de vragenlijsten maakten de onderzoekers ook gebruik van gegevens van een paar honderd huisartsen. In de huisartsenpraktijken zagen de onderzoekers in die periode vergeleken met dezelfde periode in 2019 een stijging van 37 procent van het aantal bezoeken in verband met suïcide. Daarbij gaat het om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, en ook om suïcidale gedachten.

In deze periode ging het met volwassenen juist beter. Driekwart ervoer een (zeer) goede algemene gezondheid. Bij volwassenen tussen de 36 en 75 jaar nam het deel met psychische klachten met de leeftijd steeds verder af. Mensen van 76 jaar en ouder hadden weer iets vaker last van psychische klachten, zoals eenzaamheid. De onderzoekers denken dat het voor volwassenen makkelijker is hun leven gewoon voort te zetten en het van minder belang is om contact te hebben met leeftijdsgenoten.

Bron: NOS.nl