Opleidingsverschillen in gezondheidsgedrag

In de meeste gevallen zijn hoogopgeleiden gezonder. Dit blijkt uit de publicatie Een ongezonde leefstijl. Opleiding als scheidslijn van medewerkers van sociologie van de Radboud Universiteit in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hoogopgeleiden hebben gemiddeld een lager BMI dan laagopgeleiden. Een kleiner percentage rookt ten opzichte van laagopgeleiden. Ook eet een grotere groep hoger opgeleiden groente en fruit en bewegen ze minimaal één keer per week intensief. Daarentegen drinken hoogopgeleiden regelmatig alcohol. Dit kan voor een deel aan het opleidingsniveau van de ouders liggen. Een groot deel van de Nederlanders met hoger opgeleide ouders drinkt regelmatig alcohol, zelfs als men zelf laagopgeleid is. Ook hebben hoger- en lageropgeleiden invloed op elkaars gezondheid. Wanneer men een laagopgeleide partner heeft, is de kans groter op een hoger BMI. Wanneer men een hoogopgeleide partner heeft, is de kans om te gaan roken kleiner, maar de kans op regelmatig alcoholgebruik weer groter.

Verschillende ongezonde leefstijluitingen zijn ook gekoppeld aan opleiding. Een groter deel van de laagopgeleide Nederlanders vertoont meerdere ongezonde gedragingen. Hoger opgeleiden vertonen daarentegen weer een verzameling van gezonde gewoontes en hebben vaak een gezondere leefstijl.

Bron: SCP