Minder proefdieren

Wereldwijd zijn mogelijk honderdduizenden proefdieren minder nodig dan nu. Dit is vanwege een aangepaste internationale richtlijn voor medicijnonderzoek. Nieuwe medicijnen mogen niet zomaar op mensen getest worden. Er zijn gegevens nodig over hoe schadelijk ze zijn. Meestal worden medicijnen daarom eerst getest op dieren. In de aangepaste richtlijn zijn bepaalde proefdieren pas later in het onderzoekstraject nodig. Hierdoor zijn elk jaar wereldwijd waarschijnlijk 300.000 tot 400.000 minder proefdieren nodig. Deze proefdieren overlijden na het testen. In ons land is Sanquin verantwoordelijk voor donorbloed. Deze organisatie ontwikkelde een baanbrekende laboratoriumtest waarvoor ze afweercellen uit donorbloed van mensen gebruiken. De test controleert of in geneesmiddelen geen koortsopwekkende stoffen zitten. De nieuwe test vindt dus koortsverwekkers zonder proefdieren. Sommige stoffen in medicijnen zijn schadelijk tijdens de zwangerschap. Ook dit kan voortaan getest worden met in vitro-testen. Als uit een test blijkt dat een stof inderdaad schadelijk is, mogen vrouwen die zwanger zijn of willen worden die medicijnen niet gebruiken. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is nauw betrokken bij de aangepaste richtlijn over onderzoek naar hoe schadelijk bepaalde medicijnen zijn voor zwangere vrouwen.

Bron: CBG en Sanquin