Meer overlevenden na hartstilstand

Mensen overlijden op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van hart- of vaataandoeningen. Het sterftecijfer is sinds 1980 gedaald met 70 procent voor mannen en met 61 procent voor vrouwen. Ook is de kans dat iemand een harstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft, opnieuw gestegen. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met een chronische hart- of vaatziekte toe. Momenteel hebben 1,4 miljoen Nederlanders een chronische hart- of vaatziekte. In 2030 zijn er waarschijnlijk 1,9 miljoen hart- of vaatpatiënten, stelt de Hartstichting. Hierdoor zullen de zorgkosten in de toekomst verder stijgen. Deze toename is deels te voorkomen als mensen met deze aandoeningen eerder worden opgespoord. Daardoor kunnen zij eerder behandeld worden.

De acute zorg voor hart- en vaatpatiënten is de afgelopen decennia sterk verbeterd volgens de Hartstichting. Artsen beschikken over steeds betere medische technieken, zoals katheterbehandelingen voor het openen van afgesloten bloedvaten bij een herseninfarct en steeds betere steunharten voor hartfalen. Er is meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Hulp komt sneller op gang bij een acute hartstilstand, omdat steeds meer mensen kunnen reanimeren en weten hoe een AED werkt.

Een betere opsporing van hart- en vaatziekten kan door betere diagnostiek en medische behandelingen van veel voorkomende aandoeningen, zodat ziekte of herhaling wordt voorkomen. Nederlanders kunnen zelf ook veel doen om hun hart zo lang mogelijk gezond te houden. Ongeveer drie miljoen Nederlanders hebben een te hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol, soms zonder dat zij dat zelf weten.  De Hartstichting roept volwassenen vanaf veertig jaar op om hun waarden in de gaten te houden en regelmatig hun bloeddruk te meten.

Bron: Hartstichting