Meer geld voor aanpak agressie op de werkvloer

De subsidies die vrijkomen voor aanpak van agressie en geweld in de zorg, moeten vooral ingezet worden om interne agressie aan te pakken. Dat vindt de FNV Zorg & Welzijn. De vakbond reageert hiermee op het rapport ‘Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer’ dat PGGM en VWS half april publiceerden. De nadruk van het rapport ligt nu vooral op weerbaarheidstrainingen en voorlichting van medewerkers. Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, vindt juist dat de werkgever hier ook een grote rol in speelt en interne agressie aan moet pakken.

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn is de afgelopen twaalf maanden minstens één keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Soms ging het om verbale of fysieke agressie, maar het ging ook vaak om seksuele of andere intimidatie of bedreiging. De meeste zorgmedewerkers hebben te maken met agressie van patiënten en cliënten of familieleden en bezoekers.

Merlijn geeft aan dat de maatschappij verhardt en er steeds agressiever op zorgmedewerkers wordt gereageerd. Dit keer ze absoluut af, maar het is helaas een trend die we al jaren zien. Ze geeft aan dat 26% van de medewerkers ook intimidatie en agressie van leidinggevenden of collega’s ervaart. Daar schrikt ze erg van. Vooral omdat dit speelt in een sector waar het personeelstekort en de werkdruk al zo hoog zijn en mensen op het einde van hun Latijn zijn.

Het ministerie van VWS stelt projectsubsidies beschikbaar om pilots en projecten in de negen verschillende branches op te zetten met een maximum van  € 150.000 per branche. ‘Dit is echt een steuntje in de rug van de branches. Een sector kan zelf meer doen, wat volgens mij ook wel nodig is, gezien de dramatische cijfers en de impact hiervan op de uitstroom van medewerkers. Er moet met dit minimale bedrag goed gekeken worden naar waar echt de meeste behoefte aan is in een specifieke branche. Waar in de ziekenhuizen en universitair medische centra vooral interne intimidatie moet worden aangepakt, geldt voor de ambulances juist een zorgbrede aanpak. Daar hebben ze vooral te maken met fysiek geweld van patiënten en omstanders. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Als vertegenwoordiger van de grootste groep werknemers in de hele sector zorg en welzijn, denken wij vanuit de FNV heel graag mee over deze verbeterplannen’, zegt Merlijn.

Bron: FNV