Mantelzorgers ingezet om thuiszorg te verlichten

Ruim 10 procent van de medewerkers in de thuiszorg en verpleeghuiszorg was in de maand november ziek. En dit aantal blijft stijgen, meldt branchevereniging Actiz op basis van cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet. In Maastricht zoeken ze naar oplossingen om toch voldoende zorg te kunnen blijven bieden.

Het UMC Maastricht en thuiszorgorganisatie Envida zijn deze week gestart om mantelzorgers en patiënten te leren zelf druppels in het oog aan te brengen na een staaroperatie. Relatief eenvoudig, zou je denken, maar deze handeling moet bij ouderen vier keer per dag worden uitgevoerd door een thuiszorgmedewerker.

Het is een ontwikkeling die past bij steeds meer zorg uit het ziekenhuis halen. Jaren geleden deden ze al een proef in het Maastricht UMC. Ze leerden er bijvoorbeeld patiënten hun eigen steunkousen te verwisselen. Zorgverzekeraar VGZ zag dat dat werkte en investeerde hier een half miljoen euro in.

Door de coronapandemie is de uitrol nu in een stroomversnelling geraakt. Thuiszorgmedewerkers willen minder over de vloer komen vanwege het besmettingsrisico, omdat het ziekteverzuim zo hoog is.

Het ziekteverzuim, onderzocht door databedrijf Vernet, is in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg in een maand tijd gestegen van 8,7 procent naar 10,1 procent. In de ziekenhuizen was dit in de maand november 7,5 procent.

Veel patiënten blijven langer dan nodig in het ziekenhuis omdat er geen thuiszorg voor hen beschikbaar is. Dat terwijl de bezetting in de ziekenhuizen heel hoog is. Er wordt nauw samengewerkt om elkaar te helpen en anderen taken van de thuiszorg zo goed mogelijk over te laten nemen.

Het is de start van een tweejarige samenwerking. Het plan is om ook iets ingewikkeldere handelingen aan te leren, zoals het toedienen van antibiotica via een infuus. Normaal gesproken komt een thuiszorgmedewerker vier keer per dag langs voor deze handeling, maar dat zou kunnen worden terug geschroefd naar één keer.

Maar niet iedereen is enthousiast. Belangenorganisatie Mantelzorg Nederland maakt zich grote zorgen. Nu zijn het de oogdruppels, vorige week was het nog het toedienen van zuurstof thuis door mantelzorgers. De grens is onduidelijk waar het stopt en wat te doen als het een keer fout gaat.

Mantelzorg Nederland heeft oog voor de krapte in de zorg. Het is belangrijk om de belangen van iedereen in ogenschouw te nemen. Je wilt niet de ene noodsituatie verruilen voor de andere. Envida geeft aan hier begrip voor te hebben, maar benadrukt dat het altijd in goed overleg gaat en per situatie wordt bekeken of de mantelzorger niet overbelast is.

In Maastricht zijn ze er in elk geval van overtuigd dat dit een deel van de oplossing is voor de krapte op de arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuim. Het ziekenhuis en de thuisorganisatie willen dat dit straks vertaald wordt naar andere delen van het land, en merken dat er al veel belangstelling is van collega’s.

Bron: NOS.nl