Man over de vloer

man in de thuiszorg

Aggith Gonesh werkt in de thuiszorg bij Archipel Thuis in Eindhoven Strijp. Hij is daar niet de enige man in het team. Er werken daar nog twee andere mannen als verzorgende. Dat is vrij uitzonderlijk, want volgens de Nationale Zorg Vernieuwingsprijs is in Nederland slechts 10 procent van de zorgmedewerkers man. Als je alleen naar de thuiszorg kijkt, ligt dat percentage vermoedelijk  nog een stuk lager. In onze buurlanden ligt dat aantal veel hoger. Tijd voor meer mannen in de thuiszorg?

Moeten cliënten wennen als ze een man over de vloer krijgen?

“Er zijn inderdaad cliënten die eraan moeten wennen. Zij moeten over de drempel heen als het ware. Maar er zijn er ook bij die het helemaal niet erg vinden en juist erg blij zijn dat ze überhaupt zorg krijgen.”

Houd je er extra rekening mee dat je man bent?

“Ik hou er zeker rekening mee. Sommige klanten benoemen dat zij moeite hebben als een man hun verzorgt. Bij anderen merk ik het aan hun lichaamstaal dat ze er wat moeite mee hebben. Het verschilt per persoon hoe ik hiermee om ga. Ik probeer ervoor te zorgen dat zij zich op hun gemak voelen.”

Kun je mannen dit werk aanraden?

“Meer mannen in de zorg heeft zeker een toegevoegde waarde. Wij kunnen bijvoorbeeld de drempel verlagen voor mannen die het juist moeilijk vinden om zich te laten verzorgen. Denk aan mannen van andere culturen en achtergronden (macho cultuur).”

werken als man in de zorg

De medewerkers van Archipel Thuis geven via huisbezoeken dagelijks advies , instructie en voorlichting om gezondheid, welbevinden en zelfstandigheid thuis zolang mogelijk te behouden en te optimaliseren. De wijkverpleegkundigen werken in Eindhoven en omgeving. Meer info: www.archipelthuis.nl