Levenservaring is een pre!

Voor managers ziet de wereld van de thuiszorg er anders uit dan voor verzorgenden. In de eerste editie van het Vakblad Thuiszorg stond het verhaal van de directeur van Sara Thuiszorg in Amsterdam. Zij neemt vooral vijftigplussers aan, maar sinds kort ook steeds meer jongeren. Wat zijn haar beweegredenen om voor oud of wat jonger te kiezen? In het kort de argumenten:

Inleven

Cliënten zijn vaak  erg blij met verzorgenden van rond de vijftig die al wat levenservaring hebben. Met een ouder iemand kunnen ze beter over vroeger praten. Zij kunnen zich beter inleven. Stel: je bent tachtig en je hebt hulp nodig, maar je vindt het moeilijk te accepteren dat je niet meer alles zelf kunt. Dat het nu toch zover is, hoor je liever niet van iemand van twintig. Als een ouder iemand dat vertelt, komt het beter over.

BIG-registratie

Een nadeel van het in dienst nemen van oudere verpleegkundigen is dat zij hun BIG-registratie laten sloffen. In het geval van complexere zorgsituaties, zijn ook beter geschoolde en dus jongere mensen nodig. Bij Sara Thuiszorg zijn ook zij vaak nog rond de veertig. Zij zijn met name betrokken bij technische handelingen. Ook vinden bepaalde cliënten het juist prima om jongere mensen over de vloer te hebben. Dan voelen ze zich zelf weer jong.

Ook jongere mantelzorgers kunnen het soms fijn vinden om met iemand van hun eigen leeftijd te praten.

Rond de veertig of ouder en zoek je werk in de thuiszorg? Kijk op www.sarathuiszorg.com.