Kwetsbare patiënten in het nauw

Het is voor huisartsen steeds lastiger om kwetsbare patiënten zoals dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen door te verwijzen voor de juiste zorg. Elke week kost het contact met andere zorginstanties hen uren extra tijd – en vaak zonder resultaat. Ze stuiten op onderbezetting, competentie- en verantwoordelijkheidsdiscussies, afhouden en bureaucratie. Hierdoor krijgen duizenden kwetsbare patiënten geen tijdige, juiste zorg. Huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om peilde de mening van 8.400 huisartsen hierover. Vrijwel alle huisartsen gaven aan dat ze elke week te maken hebben met verwijzingen die mislukken. Dat gebeurt gemiddeld zes keer per week. Naar schatting gaat het om duizenden patiënten. Huisartsen zijn er ongeveer drie uur per week mee kwijt en dat kan oplopen tot meer dan vijf uur. Ongeveer 80% van de ondervraagde huisartsen had problemen met verwijzingen bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen. De helft ervaart problemen bij thuiszorg- en verpleeghuisinstellingen en ongeveer een kwart bij jeugdzorg, het sociaal domein en verslavingszorg. Huisartsen zien de situatie als onhoudbaar. Hun ervaringen staan in het boekje ‘Patiënt tussen wal en schip samen’ dat het actiecomité uitbracht.

Bron: het roer moet om