Hulpmiddelen voor mensen in Gambia

Caring4Mobility heeft een hulpmiddelencentrum in Gambia opgezet om hulpmiddelen beschikbaar te maken voor mensen met een tijdelijke of permanente handicap. Dit bestond nog niet in Gambia. Terwijl het hoognodig is. Want mensen met een handicap zijn afhankelijk van ‘een gulle gever’ om een hulpmiddel te kunnen krijgen. Het gebeurt regelmatig dat deze mensen in een sociaal isolement terechtkomen doordat ze dag en nacht in bed liggen. Caring4mobility leent hulpmiddelen uit aan kinderen en volwassenen. Het gaat om bijvoorbeeld rolstoelen, verschillende soorten krukken, wandelstokken, rollators, looprekken en douchestoelen. Ze leveren de hulpmiddelen bij de mensen thuis af, stellen ze af en geven uitleg over veilig gebruik. Soms ondersteunt Caring4mobility met fysio- of ergotherapie. Caring4mobility is een project onder de paraplu van de Nederlandse stichtingen Bennie Helpt Gambia en Transport4Transport.

Bron: caring4mobility