Hospital at Home

Kwetsbare ouderen krijgen na een ziekenhuisopname vaak te maken met verschillende problemen die hun algehele functioneren bemoeilijken. De fysieke en mentale gevolgen van het ziekenhuisverblijf kunnen ingrijpend zijn, waardoor mensen dagelijkse taken vaak amper nog zelfstandig kunnen uitvoeren. Maar liefst een kwart van hen overlijdt binnen drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Daarnaast krijgt een derde te maken met een flinke achteruitgang van het functioneren. Onderzoek van Sophia de Rooij en het project Transmurale Zorgbrug tonen echter aan dat hier wel iets tegen te doen is: “Meer nadruk op en aandacht voor kwalitatieve thuiszorg kan veel levens redden.”

Uit het onderzoek naar verpleegkundige nazorg voor kwetsbare ouderen is ook het zorgprogramma Hospital at Home voortgekomen. Hospital at Home is grotendeels gemodelleerd naar het Amerikaanse Hospital at Home-zorgprogramma dat in 1986 door het team van Bruce Leff van het John Hopkins Hospital in Baltimore werd ontwikkeld.

De Nederlandse uitvoering van het zorgprogramma wil een nieuw pad effenen waarin ziekenhuiszorg in het eigen huis van de patiënt kan worden gerealiseerd. De belangrijkste doelen: het voorkomen van ziekenhuisgerelateerde complicaties en verpleeghuisopname. Hospital at Home voorziet in ziekenhuiszorg thuis voor oudere patiënten met cognitieve stoornissen. De behandeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis en de behandelende arts. Naast het leveren van zorg verzamelt Hospital at Home ook gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Lees alles over hoe Nazorg voor ouderen levens redt in het Vakblad Thuiszorg van maart 2018. Wil je deze uitgave half mei alsnog ontvangen, meld je dan vóór 10 mei aan als lid van het Vakblad Thuiszorg. Meld je nu aan >>